EkumenickýKolosenským1,4

Kolosenským 1:4

Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Kris­ta a o láske, ktorú máte k všetkým svätým


Verš v kontexte

3 Vždy, keď sa mod­líme, ďakujeme za vás Bohu, Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta. 4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Kris­ta a o láske, ktorú máte k všetkým svätým 5 pre nádej, ktorá je vám pri­pravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evan­jelia,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 počujúc o vašej viere v Kris­tu Ježišovi a o lás­ke, ktorú máte na­proti všet­kým svätým,

Evanjelický

4 lebo sme počuli o vašej viere v Kris­tovi Ježišovi a o lás­ke, ktorú máte ku všet­kým svätým

Ekumenický

4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Kris­ta a o láske, ktorú máte k všetkým svätým

Bible21

4 ne­boť jsme se do­slech­li o vaší víře v Krista Ježíše a o lás­ce, kte­rou má­te ke všem svatým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček