EkumenickýKolosenským1,3

Kolosenským 1:3

Vždy, keď sa mod­líme, ďakujeme za vás Bohu, Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca. 3 Vždy, keď sa mod­líme, ďakujeme za vás Bohu, Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta. 4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Kris­ta a o láske, ktorú máte k všetkým svätým

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ďakujeme Bohu a Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta vždyc­ky sa za vás mod­liac,

Evanjelický

3 Ďakujeme Bohu a Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta, kedykoľvek sa mod­líme za vás,

Ekumenický

3 Vždy, keď sa mod­líme, ďakujeme za vás Bohu, Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

3 Kdyko­li se za vás mod­lí­me, dě­kuje­me Bo­hu, Otci naše­ho Pá­na Ježíše Krista,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček