EkumenickýKolosenským1,29

Kolosenským 1:29

O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne moc­ne pôsobí.


Verš v kontexte

27 Im chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. Ním je Kris­tus vo vás — nádej slávy. 28 Jeho ohlasujeme, keď vo všet­kej múd­ros­ti na­pomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka pred­vied­li pred Boha ako do­konalého v Kristovi. 29 O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne moc­ne pôsobí.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 a tým cieľom aj úsil­ne pracujem zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci.

Evanjelický

29 A ja sa o to aj na­máham a bojujem v Jeho moci, ktorá moc­ne pôsobí vo mne.

Ekumenický

29 O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne moc­ne pôsobí.

Bible21

29 To je to, oč usi­lu­ji a bo­ju­ji veške­rou si­lou, kte­rou on ve mně mo­cně působí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček