EkumenickýKolosenským1,28

Kolosenským 1:28

Jeho ohlasujeme, keď vo všet­kej múd­ros­ti na­pomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka pred­vied­li pred Boha ako do­konalého v Kristovi.


Verš v kontexte

27 Im chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. Ním je Kris­tus vo vás — nádej slávy. 28 Jeho ohlasujeme, keď vo všet­kej múd­ros­ti na­pomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka pred­vied­li pred Boha ako do­konalého v Kristovi. 29 O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne moc­ne pôsobí.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 ktorého my zves­tujeme upravujúc každého človeka k roz­um­nos­ti a učiac každého človeka vo všet­kej múd­ros­ti, aby sme pred­stavili každého človeka do­konalého v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

28 Jeho zves­tujeme my, na­pomíname a učíme každého človeka vo všet­kej múd­ros­ti, aby sme každého človeka učinili do­konalým v Kris­tovi.

Ekumenický

28 Jeho ohlasujeme, keď vo všet­kej múd­ros­ti na­pomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka pred­vied­li pred Boha ako do­konalého v Kristovi.

Bible21

28 Jeho káže­me: ve vší moud­rosti na­po­míná­me a učí­me každého člověka, abychom každého člověka přive­dli k doko­na­losti v Kri­stu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček