EkumenickýKolosenským1,27

Kolosenským 1:27

Im chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. Ním je Kris­tus vo vás — nádej slávy.


Verš v kontexte

26 tajom­stvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým. 27 Im chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. Ním je Kris­tus vo vás — nádej slávy. 28 Jeho ohlasujeme, keď vo všet­kej múd­ros­ti na­pomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka pred­vied­li pred Boha ako do­konalého v Kristovi.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 ktorým Bôh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohat­stvo slávy toho tajom­stva medzi po­han­mi, ktorým je Kris­tus vo vás, nádeja slávy,

Evanjelický

27 ktorým chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. A tým­to je Kris­tus vo vás, nádej slávy.

Ekumenický

27 Im chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. Ním je Kris­tus vo vás — nádej slávy.

Bible21

27 Jim, a to i mezi po­ha­ny, se Bůh roz­ho­dl svěřit bo­hatství to­ho­to slavného tajem­ství: Kri­stus je ve vás! Ta na­děje slávy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček