EkumenickýKolosenským1,26

Kolosenským 1:26

tajom­stvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým.


Verš v kontexte

25 Ja som sa stal jej služob­níkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som tak­to na­pl­nil Božie slovo, 26 tajom­stvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým. 27 Im chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. Ním je Kris­tus vo vás — nádej slávy.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 tajom­stvo, skryté od vekov a od dáv­nych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým,

Evanjelický

26 tajom­stvo od vekov a po­kolení skryté, ale teraz vy­javené Jeho svätým,

Ekumenický

26 tajom­stvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým.

Bible21

26 Toto tajem­ství bylo po věky a poko­lení skryté, nyní však bylo zje­veno jeho svatým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček