EkumenickýKolosenským1,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 1:1

Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timotej


Verš v kontexte

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timotej 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca. 3 Vždy, keď sa mod­líme, ďakujeme za vás Bohu, Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta, vôľou Božou, a brat Timote­us

Evanjelický

1 Pavel, z vôle Božej apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os

Ekumenický

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timotej

Bible21

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Ti­mo­te­us

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček