EkumenickýKazateľ7,11

Kazateľ 7:11

Múd­rosť je dob­rá s dedičstvom, je výhodou pre tých, čo vidia sln­ko.


Verš v kontexte

10 Nehovor: Ako to, že minulé dni boli lepšie ako tieto? Z múdrosti sa na to ne­pýtaš. 11 Múd­rosť je dob­rá s dedičstvom, je výhodou pre tých, čo vidia sln­ko. 12 Byť v tieni múd­ros­ti je totiž ako byť v tieni peňazí a zis­kom z poznania múd­ros­ti je to, že dáva život tým, čo ju vlast­nia.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Dob­rá je múd­rosť s dedičs­tvom a ešte viacej tým, ktorí vidia sln­ko.

Evanjelický

11 Dob­rá je múd­rosť spolu s dedičs­tvom, a je zis­kom pre tých, čo vidia sln­ko.

Ekumenický

11 Múd­rosť je dob­rá s dedičstvom, je výhodou pre tých, čo vidia sln­ko.

Bible21

11 Moud­rost je dob­rá jako zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo vi­dí svět­lo dne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček