EkumenickýKazateľ6

Kazateľ

Ďalšie dôsledky bohatstva1 Je zlo, ktoré som videl pod sln­kom, a veľa je ho na ľuďoch: 2 Je to človek, ktorému Boh dal bohat­stvo, po­klady, slávu a jeho duša ne­má nedos­tatok v ničom, po čom by túžil, ale Boh mu nedožičí, aby z toho užíval, lebo nie­kto cudzí to užíva. Je to már­nosť a zlá choroba. 3 Keby nie­kto splodil aj sto detí, žil by mnoho rokov a jeho roky by mali mnoho dní, ale jeho duša by sa dob­ra ne­na­sýtila, ba ani poh­rebu by sa mu nedos­talo, tak o ňom hovorím: Mŕt­vy plod je na tom lepšie ako on. 4 V márnosti totiž prišiel, v tme odíde a jeho meno je za­halené tmou. 5 Ne­videl sln­ko, ani ho ne­poz­nal, skôr taký má po­koj ako ten druhý, 6 ktorý aj keby žil dvetisíc rokov, dob­ro by ne­videl. Či nej­dú všet­ci na jed­no mies­to? Márne túžby človeka7 Všet­ka námaha človeka je kvôli ús­tam, ale duša sa ne­môže upokojiť. 8 Veď akúže má výhodu múd­ry pred hlupákom, akúže bedár, ktorý vie, ako má v živote chodiť? 9 Lepšie je po­zerať očami ako blúdiť dušou, aj to je már­nosť a hon­ba za vet­rom. 10 Čo bolo, dáv­no bolo po­menované, a je známe, že človek sa ne­môže súdiť s tým, kto je sil­nejší než on. 11 Mnohé slová totiž množia már­nosť a čo to osoží človeku? 12 Kto totiž vie, čo je dob­ré pre človeka v stanovenom počte dní jeho már­neho života, ktoré prežije ako tieň? Veď kto oznámi človeku, čo bude po ňom pod sln­kom?

EkumenickýKazateľ6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček