EkumenickýKazateľ5,16

Kazateľ 5:16

Po všet­ky svoje dni v tme jedával, v mnohej mr­zutos­ti, chorobe a pod­ráždenos­ti.


Verš v kontexte

15 Je aj ďalší neduh: každý odíde, ako prišiel, čo zís­ka, keď sa bude na­máhavo hnať za vet­rom? 16 Po všet­ky svoje dni v tme jedával, v mnohej mr­zutos­ti, chorobe a pod­ráždenos­ti. 17 Hľa, čo som ja videl — dob­ro, ktoré je pek­né: jesť, piť a vidieť dob­ro v celej svojej námahe, ktorou sa človek na­máha pod sln­kom počas vy­meraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Aj to je šered­né zlo, že celkom tak, ako prišiel, aj odíde, a tedy jaký má užitok z toho, že pracoval do vet­ra?

Evanjelický

16 K tomu celý život svoj strávil v tme, v mnohom smút­ku, ne­moci a mr­zutos­ti.

Ekumenický

16 Po všet­ky svoje dni v tme jedával, v mnohej mr­zutos­ti, chorobe a pod­ráždenos­ti.

Bible21

16 Všech­ny své dny strávil ve tmě – v to­lika trápeních, v bo­lesti, ve zlobě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček