EkumenickýKazateľ12,1

Kazateľ 12:1

Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prídu zlé dni a ne­prib­lížia sa roky, keď po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.


Verš v kontexte

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prídu zlé dni a ne­prib­lížia sa roky, keď po­vieš: Ne­mám v nich záľubu. 2 Skôr než sa za­tmie sln­ko, svet­lo, mesiac a hviez­dy a ob­laky sa vrátia po daždi, 3 vtedy sa strážcovia domu budú triasť, skrivia sa sil­ní muži, čo melú, pre­stanú pracovať, lebo ich bude málo, a za­tem­nia sa, čo vy­zerajú z okien.

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 A pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa vo dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prij­dú dni zlého, a ne­prib­lížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľuby;

Evanjelický

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, skôr, ako prídu zlé dni a pri­blížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.

Ekumenický

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prídu zlé dni a ne­prib­lížia sa roky, keď po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.

Bible21

1 Pa­ma­tuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než při­jdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček