EkumenickýKazateľ10,18

Kazateľ 10:18

Pri veľkej ned­ban­livos­ti sa pre­padáva krov, pri nečin­nos­ti rúk za­teká do domu.


Verš v kontexte

17 Blažená si krajina, ak je tvojím kráľom ušľach­tilý muž a tvoje kniežatá hodujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie opíjali. 18 Pri veľkej ned­ban­livos­ti sa pre­padáva krov, pri nečin­nos­ti rúk za­teká do domu. 19 Chlieb sa pri­pravuje na po­tešenie, víno roz­veselí život a peniaze umožnia všet­ko.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre lenivosť klesá krov, a pre opus­tenie rúk tečie do domu.

Evanjelický

18 Pre lenivosť sa pre­padáva krov, pre ochab­nutosť rúk pre­teká do domu.

Ekumenický

18 Pri veľkej ned­ban­livos­ti sa pre­padáva krov, pri nečin­nos­ti rúk za­teká do domu.

Bible21

18 Pro za­hálku se bor­tí krovy, pro líné ruce teče do do­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček