EkumenickýKazateľ10,17

Kazateľ 10:17

Blažená si krajina, ak je tvojím kráľom ušľach­tilý muž a tvoje kniežatá hodujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie opíjali.


Verš v kontexte

16 Beda ti krajina, ak je tvojím kráľom mladík a tvoje kniežatá zrána hodujú. 17 Blažená si krajina, ak je tvojím kráľom ušľach­tilý muž a tvoje kniežatá hodujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie opíjali. 18 Pri veľkej ned­ban­livos­ti sa pre­padáva krov, pri nečin­nos­ti rúk za­teká do domu.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Blaho­slavená si zem, ktorej kráľom je syn rodu šľachetných, a ktorej kniežatá jedia na čas, pre po­sil­nenie a nie pre opils­tvo.

Evanjelický

17 Blažená si, krajina, ak ti je kráľom šľach­tic­ký syn a tvoje kniežatá stolujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie pre opils­tvo.

Ekumenický

17 Blažená si krajina, ak je tvojím kráľom ušľach­tilý muž a tvoje kniežatá hodujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie opíjali.

Bible21

17 Blaze ti, země, když je tvým králem šlech­tica tvo­ji vel­moži v pravý čas ho­dují – pro po­silnění, ne pro opi­tí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček