EkumenickýKazateľ1,5

Kazateľ 1:5

Sln­ko vy­chádza, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, tam, kde zasa vy­j­de.


Verš v kontexte

4 Po­kolenie od­chádza, po­kolenie pri­chádza, zem však stále zo­stáva. 5 Sln­ko vy­chádza, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, tam, kde zasa vy­j­de. 6 Vietor veje na juh, ob­racia sa na sever, stále krúži a krúži, vo svojich okruhoch sa vietor vracia.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A sln­ko vy­chádza a sln­ko za­chádza a chvatom spiecha k svojemu mies­tu, kde zase vychádza.

Evanjelický

5 Sln­ko vy­chodí, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, kde znova vy­chádza.

Ekumenický

5 Sln­ko vy­chádza, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, tam, kde zasa vy­j­de.

Bible21

5 Slun­ce vy­chází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vy­jít má.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček