EkumenickýKazateľ1,4

Kazateľ 1:4

Po­kolenie od­chádza, po­kolenie pri­chádza, zem však stále zo­stáva.


Verš v kontexte

3 Aký zisk zo­stane človeku pri všet­kej jeho námahe, ktorou sa na­máha pod sln­kom? 4 Po­kolenie od­chádza, po­kolenie pri­chádza, zem však stále zo­stáva. 5 Sln­ko vy­chádza, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, tam, kde zasa vy­j­de.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­kolenie ide, a po­kolenie prij­de, a zem stojí na veky.

Evanjelický

4 Po­kolenie od­chádza a druhé pri­chádza, ale zem stojí naveky.

Ekumenický

4 Po­kolenie od­chádza, po­kolenie pri­chádza, zem však stále zo­stáva.

Bible21

4 Jedno poko­lení od­chází a jiné přichází, země však ne­hnutě trvá navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček