EkumenickýKazateľ1,3

Kazateľ 1:3

Aký zisk zo­stane človeku pri všet­kej jeho námahe, ktorou sa na­máha pod sln­kom?


Verš v kontexte

2 Már­nosť már­nos­tí, po­vedal Kazateľ, már­nosť már­nos­tí, všet­ko je már­nosť. 3 Aký zisk zo­stane človeku pri všet­kej jeho námahe, ktorou sa na­máha pod sln­kom? 4 Po­kolenie od­chádza, po­kolenie pri­chádza, zem však stále zo­stáva.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Aký užitok má človek zo všet­kej svojej trud­nej práce, ktorou sa trudí pod sln­kom?

Evanjelický

3 Aký osoh má človek zo všet­kej svojej lopoty, ktorou sa umára pod sln­kom?

Ekumenický

3 Aký zisk zo­stane človeku pri všet­kej jeho námahe, ktorou sa na­máha pod sln­kom?

Bible21

3 K če­mu je člověku všech­no to pach­tění, kterým se pach­tí pod slun­cem?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček