EkumenickýKazateľ1,15

Kazateľ 1:15

To, čo je krivé, ne­možno narov­nať, a s tým, čo chýba, ne­možno počítať.


Verš v kontexte

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa robia pod sln­kom, a hľa, všet­ko je már­nosť a hon­ba za vet­rom. 15 To, čo je krivé, ne­možno narov­nať, a s tým, čo chýba, ne­možno počítať. 16 Po­mys­lel som si: Zís­kal som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou vlád­li nad Jeruzalemom, a moje srd­ce za­kúsilo veľa múd­ros­ti a po­znania.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 To, čo je krivé, nedá sa narov­nať, a nedos­tatok sa nedá vy­počítať.

Evanjelický

15 Krivé ne­možno narov­nať, a čo chýba, ne­možno spočítať.

Ekumenický

15 To, čo je krivé, ne­možno narov­nať, a s tým, čo chýba, ne­možno počítať.

Bible21

15 Co je křivé, se na­rovnat nedá, co chybí, se ne­dá na­hra­dit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček