EkumenickýJúdov1,8

Júdov 1:8

Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ne­uz­návajú au­to­ritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzem­ským moc­nos­tiam.


Verš v kontexte

7 Rov­nako ako Sodoma a Gomora, a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a náh­lili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výs­trahou. 8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ne­uz­návajú au­to­ritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzem­ským moc­nos­tiam. 9 Veď ar­chan­jel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním rúhavý súd, iba čo po­vedal: Nech ťa Pán po­tres­tá!

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Podob­ne však aj títo, po­hrúžení v spánok, telo poškv­rňujú, pan­stvom po­hŕdajú a slávam sa rúhajú.

Evanjelický

8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ni­koho ne­uz­návajú nad sebou a rúhajú sa nebes­kým moc­nos­tiam.

Ekumenický

8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ne­uz­návajú au­to­ritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzem­ským moc­nos­tiam.

Bible21

8 Stejně tak tito blouzniv­ci przní své tělo, ne­dbají na Pánovu vlá­du a vy­smívají se ne­bes­kým mo­cnos­tem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček