EkumenickýJúdov1,4

Júdov 1:4

Vkrad­li sa totiž medzi vás nie­ktorí ľudia, o ktorých bol už dáv­no na­písaný súd­ny výrok. Sú to bez­božníci, ktorí za­mieňajú milosť nášho Boha za vý­stred­nos­ti a za­pierajú jediného vlád­cu a nášho Pána, Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

3 Milovaní, veľmi som sa usiloval na­písať vám o našej spoločnej spáse; teraz po­kladám za ne­vy­hnut­né na­písať vám a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odo­vzdanú svätým. 4 Vkrad­li sa totiž medzi vás nie­ktorí ľudia, o ktorých bol už dáv­no na­písaný súd­ny výrok. Sú to bez­božníci, ktorí za­mieňajú milosť nášho Boha za vý­stred­nos­ti a za­pierajú jediného vlád­cu a nášho Pána, Ježiša Kris­ta. 5 Chcem vám pri­pomenúť, hoci to už všet­ko viete, že Pán najprv za­chránil ľud z egyptskej krajiny a po­tom za­hubil tých, čo ne­uverili.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo sa k­rad­mo bočnými ces­tami vo­treli nie­ktorí ľudia, dáv­no vo­pred za­písaní k tomu od­súdeniu, bez­božníci, ktorí ob­racajú milosť našeho Boha na ne­studatosť a jediného samov­lád­cu Boha a nášho Pána Ježiša Kris­ta za­pierajú.

Evanjelický

4 Lebo vo­treli sa nie­ktorí ľudia, o ktorých platí už dáv­no na­písaný výrok: Bez­božní, ktorí zne­užívajú milosť nášho Boha na vý­stred­nos­ti a za­pierajú jediného Panov­níka a nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

4 Vkrad­li sa totiž medzi vás nie­ktorí ľudia, o ktorých bol už dáv­no na­písaný súd­ny výrok. Sú to bez­božníci, ktorí za­mieňajú milosť nášho Boha za vý­stred­nos­ti a za­pierajú jediného vlád­cu a nášho Pána, Ježiša Kris­ta.

Bible21

4 Vlou­di­li se to­tiž mezi nás jis­tí li­dé, je­jichž od­sou­zení bylo už dávno po­psáno. Tito bezbožníci za­měňují mi­lost naše­ho Boha za ne­styda­tost, a tak za­pírají toho je­diného Panovníka, naše­ho Pá­na Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček