EkumenickýJúdov1,3

Júdov 1:3

Milovaní, veľmi som sa usiloval na­písať vám o našej spoločnej spáse; teraz po­kladám za ne­vy­hnut­né na­písať vám a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odo­vzdanú svätým.


Verš v kontexte

2 milo­sr­den­stvo, po­koj a lás­ka nech je s vami v hojnosti. 3 Milovaní, veľmi som sa usiloval na­písať vám o našej spoločnej spáse; teraz po­kladám za ne­vy­hnut­né na­písať vám a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odo­vzdanú svätým. 4 Vkrad­li sa totiž medzi vás nie­ktorí ľudia, o ktorých bol už dáv­no na­písaný súd­ny výrok. Sú to bez­božníci, ktorí za­mieňajú milosť nášho Boha za vý­stred­nos­ti a za­pierajú jediného vlád­cu a nášho Pána, Ježiša Kris­ta.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Milovaní, snažiac sa, jako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení prinútený som vám na­písať a na­pomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz ta danú svätým.

Evanjelický

3 Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám na­písať a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odo­vzdanú raz navždy svätým .

Ekumenický

3 Milovaní, veľmi som sa usiloval na­písať vám o našej spoločnej spáse; teraz po­kladám za ne­vy­hnut­né na­písať vám a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odo­vzdanú svätým.

Bible21

3 Mi­lovaní, jakko­li jsem toužil na­psat vám o našem spo­lečném spa­sení, po­važu­ji teď za nutné na­po­menout vás, abys­te ze všech sil bo­jova­li o ví­ru, která byla jednou pro­vž­dy da­rová­na svatým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček