EkumenickýJúdov1,25

Júdov 1:25

jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všet­kými vek­mi teraz i na všet­ky veky. Amen.


Verš v kontexte

23 za­chráňte ich, vy­trh­nite ich z ohňa. Nad inými však maj­te súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvr­nený telom. 24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a ne­poškvr­nených po­staviť s plesaním pred svoju slávu, 25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všet­kými vek­mi teraz i na všet­ky veky. Amen.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 jedinému múd­remu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Kris­ta, nášho Pána, sláva a veličen­stvo, sila a vr­ch­nos­ten­ská moc, ako pred všet­kými veky, tak pred všet­kými veky, tak i teraz i na všet­ky veky. Ameň.

Evanjelický

25 jedinému [múd­remu] Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kris­tovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všet­kými vek­mi aj teraz i na všet­ky veky! Amen.

Ekumenický

25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všet­kými vek­mi teraz i na všet­ky veky. Amen.

Bible21

25 je­diné­mu Bo­hu, naše­mu Spa­si­te­li – jemu buď skrze naše­ho Pá­na Ježíše Krista sláva a ve­lebnost, vláda i moc pře­de vše­mi věky, nyní i po všech­ny věky. Amen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček