EkumenickýJúdov1,24

Júdov 1:24

Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a ne­poškvr­nených po­staviť s plesaním pred svoju slávu,


Verš v kontexte

23 za­chráňte ich, vy­trh­nite ich z ohňa. Nad inými však maj­te súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvr­nený telom. 24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a ne­poškvr­nených po­staviť s plesaním pred svoju slávu, 25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všet­kými vek­mi teraz i na všet­ky veky. Amen.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A tomu, ktorý vás môže za­chovať tak, čo ne­kles­nete, a po­staviť bez­vad­ných pred tvárou svojej slávy v plesaní,

Evanjelický

24 Tomu však, ktorý vás môže za­chrániť od pádu a ne­poškvr­nených po­staviť s plesaním pred svoju slávu:

Ekumenický

24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a ne­poškvr­nených po­staviť s plesaním pred svoju slávu,

Bible21

24 To­mu, který má moc uchránit vás před pá­dem a dovést vás do své slávy ne­po­sk­vrněné a šťastné –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček