EkumenickýJúdov1,23

Júdov 1:23

za­chráňte ich, vy­trh­nite ich z ohňa. Nad inými však maj­te súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvr­nený telom.


Verš v kontexte

22 Maj­te súcit s tými, čo po­chybujú, 23 za­chráňte ich, vy­trh­nite ich z ohňa. Nad inými však maj­te súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvr­nený telom. 24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a ne­poškvr­nených po­staviť s plesaním pred svoju slávu,

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 a iných za­chraňuj­te bázňou vy­tr­hujúc ich z ohňa, nenávidiac ešte len aj tej od tela poškvr­nenej suk­ne.

Evanjelický

23 za­chraňuj­te ich, vy­trh­núc ich z ohňa. Iných sa zase uj­mite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvr­nený telom.

Ekumenický

23 za­chráňte ich, vy­trh­nite ich z ohňa. Nad inými však maj­te súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvr­nený telom.

Bible21

23 Jiné za­chraňuj­te jako z oh­nivých pla­menů. I s nimi jednej­te sou­citně, ale zároveň obe­z­řetně – ať se vám oškliví i ša­ty po­sk­vrněné tělem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček