EkumenickýJúdov1,2

Júdov 1:2

milo­sr­den­stvo, po­koj a lás­ka nech je s vami v hojnosti.


Verš v kontexte

1 Júda, služob­ník Ježiša Kris­ta, brat Jakuba, po­volaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kris­tom chránení: 2 milo­sr­den­stvo, po­koj a lás­ka nech je s vami v hojnosti. 3 Milovaní, veľmi som sa usiloval na­písať vám o našej spoločnej spáse; teraz po­kladám za ne­vy­hnut­né na­písať vám a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odo­vzdanú svätým.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milo­sr­den­stvo vám i po­koj i lás­ka nech sa rozm­noží!

Evanjelický

2 Milo­sr­den­stvo vám a po­koj a lás­ka nech sa roz­hojňuje!

Ekumenický

2 milo­sr­den­stvo, po­koj a lás­ka nech je s vami v hojnosti.

Bible21

2 Mi­lo­sr­den­ství vám a pokoj i lás­ka v hojnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček