EkumenickýJúdov1,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Júdov 1:19

To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha.


Verš v kontexte

18 Veď vám hovorili: V poslednom čase vy­stúpia po­smievači, čo budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí. 19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha. 20 Ale vy, milovaní, buduj­te sami seba svojou pre­svätou vierou a mod­lite sa v Duchu Svätom.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha.

Evanjelický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, ľudia teles­ní, ktorí ne­majú ducha.

Ekumenický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha.

Bible21

19 To jsou ti roz­vraceči, těles­ní li­dé bez Du­cha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček