EkumenickýJúdov1,17

Júdov 1:17

Vy však, milovaní, pamätaj­te na slová, ktoré už pred­tým vy­slovili apoštoli nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

16 Sú to šom­rajúci ne­spokojen­ci, žijú podľa svojich žiados­tí. Ich ús­ta hovoria po­výšene a ľuďom lichotia pre zisk. 17 Vy však, milovaní, pamätaj­te na slová, ktoré už pred­tým vy­slovili apoštoli nášho Pána Ježiša Kris­ta. 18 Veď vám hovorili: V poslednom čase vy­stúpia po­smievači, čo budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale vy, milovaní, roz­pamätaj­te sa na slová, pred­povedané od apoštolov nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

17 Ale vy, milovaní, pamätaj­te na slová, čo pred­povedali apoštolovia nášho Pána Ježiša Kris­ta;

Ekumenický

17 Vy však, milovaní, pamätaj­te na slová, ktoré už pred­tým vy­slovili apoštoli nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

17 Ale vy, mi­lovaní, pa­ma­tuj­te, že to před­po­vída­li apošto­lové naše­ho Pá­na Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček