EkumenickýJúdov1,16

Júdov 1:16

Sú to šom­rajúci ne­spokojen­ci, žijú podľa svojich žiados­tí. Ich ús­ta hovoria po­výšene a ľuďom lichotia pre zisk.


Verš v kontexte

15 aby vy­konal súd nad všet­kými a usvedčil všet­kých ľudí zo všet­kých ich bez­božných skut­kov, ktorými páchali bez­božnosť, a zo všet­kých urážlivých rečí, ktoré bez­božní hriešnici vy­slovili proti ne­mu. 16 Sú to šom­rajúci ne­spokojen­ci, žijú podľa svojich žiados­tí. Ich ús­ta hovoria po­výšene a ľuďom lichotia pre zisk. 17 Vy však, milovaní, pamätaj­te na slová, ktoré už pred­tým vy­slovili apoštoli nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 To sú re­ptáci, žeh­rajúci na svoj osud, ktorí chodia podľa svojich žiados­tí, a ktorých ús­ta hovoria nadutos­ti, a ktorí licomer­ne pre zisk ob­divujú osoby.

Evanjelický

16 Sú ne­spokojen­cami, ktorí re­ptajú na svoj údel, a pri­tom žijú podľa svojich žiados­tí; ich ús­ta hovoria naduto a lichotia ľuďom za zisk.

Ekumenický

16 Sú to šom­rajúci ne­spokojen­ci, žijú podľa svojich žiados­tí. Ich ús­ta hovoria po­výšene a ľuďom lichotia pre zisk.

Bible21

16 To jsou ti re­ptáci a ne­spoko­jen­ci ve­dení vlastní­mi chout­ka­mi, ho­nosní mluv­kové, zis­kuchtiví pochle­bovači!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček