EkumenickýJúdov1,1

Júdov 1:1

Júda, služob­ník Ježiša Kris­ta, brat Jakuba, po­volaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kris­tom chránení:


Verš v kontexte

1 Júda, služob­ník Ježiša Kris­ta, brat Jakuba, po­volaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kris­tom chránení: 2 milo­sr­den­stvo, po­koj a lás­ka nech je s vami v hojnosti. 3 Milovaní, veľmi som sa usiloval na­písať vám o našej spoločnej spáse; teraz po­kladám za ne­vy­hnut­né na­písať vám a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odo­vzdanú svätým.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Júda, sluha Ježiša Kris­ta a brat Jakobov, milovaným a po­sväteným v Bohu Ot­covi a Ježišu Kris­tovi za­chovaným po­volaným:

Evanjelický

1 Júda, služob­ník Ježiša Kris­ta a brat Jakubov, po­volaným, ktorých si Boh Otec za­miloval a pre Ježiša Kris­ta za­choval.

Ekumenický

1 Júda, služob­ník Ježiša Kris­ta, brat Jakuba, po­volaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kris­tom chránení:

Bible21

1 Juda, služebník Ježíše Krista a bra­tr Jakubův, povolaným, kteří jsou mi­lovaní v Bohu Otci a za­chovaní pro Ježíše Krista:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček