EkumenickýJózua7,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:7

Jozua po­vedal: Ach, Pane, Hos­podin, prečo si pre­viedol ten­to ľud cez Jor­dán? Či pre­to, aby si nás vy­dal do rúk Amorejčanom, aby nás vy­hubili? Radšej sme moh­li zo­stať za Jor­dánom!


Verš v kontexte

6 Jozua si však roz­tr­hol rúcho a padol tvárou na zem pred Hos­podinovou ar­chou. Ležal až do večera spolu so staršími Iz­raela a sypali si prach na hlavu. 7 Jozua po­vedal: Ach, Pane, Hos­podin, prečo si pre­viedol ten­to ľud cez Jor­dán? Či pre­to, aby si nás vy­dal do rúk Amorejčanom, aby nás vy­hubili? Radšej sme moh­li zo­stať za Jor­dánom! 8 Prosím ťa, Pane, čo mám na to po­vedať, že Iz­rael zutekal pred svojimi ne­priateľmi?

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 A Jozua riekol: Ach, Pane Hos­podine, prečo si len pre­viedol ten­to ľud cez Jor­dán, aby si nás vydal do ruky Amoreja, aby si nás za­hubil? ! Ó, keby sme sa len boli spokojili a zo­stali za Jor­dánom!

Evanjelický

7 Józua po­vedal: Ach, Hos­podine Pane, prečo si pre­viedol ten­to ľud cez Jor­dán, aby si nás vy­dal do rúk Amorej­cov na vy­hubenie? Ach, keby sme sa boli roz­hod­li zo­stať za Jor­dánom!

Ekumenický

7 Jozua po­vedal: Ach, Pane, Hos­podin, prečo si pre­viedol ten­to ľud cez Jor­dán? Či pre­to, aby si nás vy­dal do rúk Amorejčanom, aby nás vy­hubili? Radšej sme moh­li zo­stať za Jor­dánom!

Bible21

7 Ach, Pane můj, Hospodine!“ ře­kl Jo­zue, „Pro­č jsi vůbec převáděl ten­to lid přes Jordán? Abys nás vy­dal do ru­kou Emo­rej­ců? Abys nás za­hu­bil? Moh­lo nám pře­ce stačit, abychom se usa­di­li za Jordánem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček