EkumenickýJózua7,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:4

Tak sa vy­bralo z ľudu asi tritisíc mužov, tí však ušli pred aj­skými mužmi.


Verš v kontexte

3 Keď sa vrátili k Jozuovi, po­vedali mu: Všetok ľud ta ne­musí vy­j­sť, stačí keď vy­j­de dvetisíc alebo tritisíc mužov a dobyjú Aj. Ne­unúvaj­te všetok ľud; ich je totiž málo. 4 Tak sa vy­bralo z ľudu asi tritisíc mužov, tí však ušli pred aj­skými mužmi. 5 Aj­skí muži za­bili z nich asi trid­saťšesť mužov. Prena­sledovali ich od brány až po kameňolomy a na svahu ich po­bili. Vtedy srd­ce ľudu zmalomyseľnelo a ochab­lo.

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 A tak od­išlo ta hore z ľudu okolo tri tisíce mužov. Ale utiek­li pred mužmi mes­ta Haja.

Evanjelický

4 Tak vy­stúpilo z ľudu asi tritisíc mužov, ale ušli pred aj­skými mužmi.

Ekumenický

4 Tak sa vy­bralo z ľudu asi tritisíc mužov, tí však ušli pred aj­skými mužmi.

Bible21

4 A tak z lidu vy­táh­lo asi tři tisíce mužů, ale mu­se­li se před aj­ský­mi dát na útěk.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček