EkumenickýJózua7,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:24

Nato Jozua s celým Iz­raelom chytil Áchana, syna Zerachov­ho, i strieb­ro, plášť a zlatý prút ako aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ov­ce, stan a všet­ko, čo mal a vy­vied­li ich do údolia Áchor.


Verš v kontexte

23 Vzali to teda zo stanu, donies­li Jozu­ovi a všet­kým Iz­raelitom a vy­sypali to pred Hos­podinom. 24 Nato Jozua s celým Iz­raelom chytil Áchana, syna Zerachov­ho, i strieb­ro, plášť a zlatý prút ako aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ov­ce, stan a všet­ko, čo mal a vy­vied­li ich do údolia Áchor. 25 Jozua po­vedal: Prečo si nás uvr­hol do nešťas­tia? Teba nech dnes uvrh­ne Hos­podin do nešťas­tia! Po­tom ho celý Iz­rael ukameňoval — ich telá spálili a ukameňovali. —

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A Jozua vzal Achana, syna Zérachov­ho, i strieb­ro i plášť i zlatý jazyk i jeho synov i jeho dcéry i jeho vola i jeho osla i jeho drob­ný dobytok i jeho stán i všet­ko, čo bolo jeho, a celý Iz­rael s ním a vy­vied­li ich hore do údolia Áchor.

Evanjelický

24 Nato Józua a celý Iz­rael s ním chytili Áchána, syna Zerachov­ho, i strieb­ro a plášť a zlatý prút, aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ov­ce, stan a všet­ko čo mal, a vy­vied­li ich hore do údolia Áchór.

Ekumenický

24 Nato Jozua s celým Iz­raelom chytil Áchana, syna Zerachov­ho, i strieb­ro, plášť a zlatý prút ako aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ov­ce, stan a všet­ko, čo mal a vy­vied­li ich do údolia Áchor.

Bible21

24 Jo­zue s ce­lým Iz­rae­lem pak vzal Acha­na, syna Ze­rachova, i to stříbro, plášť a zla­tou cihlu a také jeho syny a dce­ry i jeho skot, os­ly, ovce a kozy i jeho stan a všech­no, co k ně­mu patři­lo, a odnes­li to všech­no do rokle Achor.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček