EkumenickýJózua7,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:23

Vzali to teda zo stanu, donies­li Jozu­ovi a všet­kým Iz­raelitom a vy­sypali to pred Hos­podinom.


Verš v kontexte

22 Jozua roz­kázal po­slom, aby sa ponáhľali do stanu. Na­ozaj to bolo skryté v jeho stane a strieb­ro bolo na­spod­ku. 23 Vzali to teda zo stanu, donies­li Jozu­ovi a všet­kým Iz­raelitom a vy­sypali to pred Hos­podinom. 24 Nato Jozua s celým Iz­raelom chytil Áchana, syna Zerachov­ho, i strieb­ro, plášť a zlatý prút ako aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ov­ce, stan a všet­ko, čo mal a vy­vied­li ich do údolia Áchor.

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 A vzali veci zp­ro­stred stánu a donies­li ich k Jozu­ovi a ku všet­kým synom Iz­raelovým a položili ich pred Hos­podinom.

Evanjelický

23 Vzali to zo stanu, donies­li Józu­ovi a všet­kým Iz­rael­com a vy­sypali pred Hos­podinom.

Ekumenický

23 Vzali to teda zo stanu, donies­li Jozu­ovi a všet­kým Iz­raelitom a vy­sypali to pred Hos­podinom.

Bible21

23 Vza­li to tedy ze stanu, při­nes­li k Jo­zuovi a všem synům Iz­rae­le a vy­sypa­li vše před Hos­po­di­nem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček