EkumenickýJózua7,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:19

Jozua po­vedal Áchanovi: Syn môj, vzdaj česť Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. Vzdaj mu chválu a po­vedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj!


Verš v kontexte

18 Kázal teda na­stúpiť mužom z jeho rodiny a lós označil Áchana, syna Kar­mího, syna Za­bdího, syna Zerachov­ho z Júdovho kmeňa. 19 Jozua po­vedal Áchanovi: Syn môj, vzdaj česť Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. Vzdaj mu chválu a po­vedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj! 20 Áchan od­povedal Jozu­ovi: Na­ozaj. Ja som sa pre­hrešil proti Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. Toto som urobil:

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 A Jozua riekol Achanovi: Môj synu, nože daj Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu, česť a vy­znaj sa mu a nože mi oznám, čo si to urobil, ne­taj predo mnou.

Evanjelický

19 Józua po­vedal Áchánovi: Syn môj, vzdaj česť Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, vzdaj mu chválu, a po­vedz mi, čo si urobil. Nezatajuj nič predo mnou.

Ekumenický

19 Jozua po­vedal Áchanovi: Syn môj, vzdaj česť Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. Vzdaj mu chválu a po­vedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj!

Bible21

19 „Synu můj,“ ře­kl Jo­zue Achanovi, „vzdej slávu Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, a vy­znej před ním prav­du. Po­věz mi, co jsi pro­ve­dl; net­aj to pře­de mnou.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček