EkumenickýJózua4,9

Józua 4:9

Jozua dal po­staviť dvanásť kameňov v Jordáne na mies­te, kde stáli nohy kňazov, ktorí nies­li ar­chu zmluvy. Sú tam až do­dnes.


Verš v kontexte

8 Iz­raeliti urobili, ako im Jozua pri­kázal: zdvih­li dvanásť kameňov z prostriedku Jor­dána, ako Hos­podin po­vedal Jozu­ovi, podľa počtu dvanás­tich iz­rael­ských kmeňov, prinies­li ich na mies­to, kde prenocovali, a tam ich uložili. 9 Jozua dal po­staviť dvanásť kameňov v Jordáne na mies­te, kde stáli nohy kňazov, ktorí nies­li ar­chu zmluvy. Sú tam až do­dnes. 10 Kňazi, ktorí nies­li ar­chu, stáli v Jordáne, kým sa ne­vykonalo všet­ko, čo Hos­podin pro­stred­níc­tvom Jozuu pri­kázal ľudu. Takýto príkaz dal Jozu­ovi už Mojžiš. Ľud sa ponáhľal prej­sť na druhú stranu.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 A dvanásť iných kameňov po­stavil Jozua pro­stred Jor­dána, na mies­te, na ktorom stály nohy kňazov, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy, a sú tam až do toho dňa.

Evanjelický

9 Aj Józua po­stavil dvanásť kameňov v Jor­dáne na mies­te, kde stáli nohy kňazov, ktorí nies­li truh­lu zmluvy: tie tam zo­stali až do dnešného dňa.

Ekumenický

9 Jozua dal po­staviť dvanásť kameňov v Jordáne na mies­te, kde stáli nohy kňazov, ktorí nies­li ar­chu zmluvy. Sú tam až do­dnes.

Bible21

9 Dalších dvanáct ka­menů po­stavil Jo­zue upro­střed Jordánu tam, kde stály nohy kněží ne­sou­cích Tru­hlu smlou­vy. Jsou tam až dodnes.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček