EkumenickýJózua4,8

Józua 4:8

Iz­raeliti urobili, ako im Jozua pri­kázal: zdvih­li dvanásť kameňov z prostriedku Jor­dána, ako Hos­podin po­vedal Jozu­ovi, podľa počtu dvanás­tich iz­rael­ských kmeňov, prinies­li ich na mies­to, kde prenocovali, a tam ich uložili.


Verš v kontexte

7 od­povedz­te im: Keď ar­cha Hos­podinovej zmluvy pre­chádzala cez Jor­dán, roz­delila sa jeho voda. Tieto kamene budú Iz­raelitom večnou pamiat­kou, že sa voda Jor­dána roz­delila. 8 Iz­raeliti urobili, ako im Jozua pri­kázal: zdvih­li dvanásť kameňov z prostriedku Jor­dána, ako Hos­podin po­vedal Jozu­ovi, podľa počtu dvanás­tich iz­rael­ských kmeňov, prinies­li ich na mies­to, kde prenocovali, a tam ich uložili. 9 Jozua dal po­staviť dvanásť kameňov v Jordáne na mies­te, kde stáli nohy kňazov, ktorí nies­li ar­chu zmluvy. Sú tam až do­dnes.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 A synovia Iz­raelovi učinili tak, ako pri­kázal Jozua, a vzali dvanásť kameňov zp­ro­stred Jor­dána tak, ako hovoril Hos­podin Jozu­ovi, podľa počtu po­kolení synov Iz­raelových, a od­nies­li ich so sebou na nocľažište a složili ich tam.

Evanjelický

8 Iz­rael­ci urobili, ako im Józua pri­kázal: zdvih­li dvanásť kameňov z Jor­dánu, ako Hos­podin po­vedal Józu­ovi, podľa počtu dvanás­tich kmeňov iz­rael­ských, prenies­li ich na mies­to, kde prenocovali, a uložili ich tam.

Ekumenický

8 Iz­raeliti urobili, ako im Jozua pri­kázal: zdvih­li dvanásť kameňov z prostriedku Jor­dána, ako Hos­podin po­vedal Jozu­ovi, podľa počtu dvanás­tich iz­rael­ských kmeňov, prinies­li ich na mies­to, kde prenocovali, a tam ich uložili.

Bible21

8 Synové Iz­rae­le tedy uděla­li, co jim Jo­zue přikázal. Vy­nes­li zpro­střed Jordánu dvanáct ka­menů pod­le poč­tu iz­rael­ských kmenů, jak Jo­zuovi uložil Hos­po­din, a přenes­li je s se­bou do tá­bo­ra, kde je složi­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček