EkumenickýJózua4,3

Józua 4:3

a pri­kážte im: Vez­mite si dvanásť kameňov od­tiaľto, zo stredu Jor­dána, kde stáli nohy kňazov, prenes­te ich a zložte na mies­to, kde budete tej­to noci spať.


Verš v kontexte

2 Vy­ber­te si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jed­nom, 3 a pri­kážte im: Vez­mite si dvanásť kameňov od­tiaľto, zo stredu Jor­dána, kde stáli nohy kňazov, prenes­te ich a zložte na mies­to, kde budete tej­to noci spať. 4 Po­tom Jozua za­volal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Iz­raelitov, z každého kmeňa po jed­nom,

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 pri­kážte im a recte: Vez­mite si od­tiaľto, z pro­stred­ku Jor­dána, s mies­ta, na ktorom stoja nepohnute nohy kňazov, dvanásť kameňov a vy­nesiete ich so sebou a složíte ich na nocľažišti, na ktorom budete nocovať tej­to noci.

Evanjelický

3 a pri­kážte im: Vez­mite si dvanásť kameňov od­tiaľto zo stredu Jor­dánu, od­tiaľ, kde stáli nohy kňazov, prenes­te ich a zložte ich na mies­te, kde cez noc prenocujete.

Ekumenický

3 a pri­kážte im: Vez­mite si dvanásť kameňov od­tiaľto, zo stredu Jor­dána, kde stáli nohy kňazov, prenes­te ich a zložte na mies­to, kde budete tej­to noci spať.

Bible21

3 a přikaž­te jim: ‚Od­tud, zpro­střed Jordánu, kde stály ne­po­hnutě nohy kněží, vy­nes­te dvanáct ka­menů, vez­mě­te je s se­bou a slož­te je v tá­boře, kde se dnes v noci uložíte.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček