EkumenickýJózua4,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 4:22

po­vedz­te svojim synom: Tu prešiel Iz­rael po suchu cez Jor­dán.


Verš v kontexte

21 Po­vedal Iz­raelitom: Keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú ot­cov: Aký výz­nam majú tieto kamene?, 22 po­vedz­te svojim synom: Tu prešiel Iz­rael po suchu cez Jor­dán. 23 Hos­podin, váš Boh, vy­sušil totiž vodu Jor­dána pred vami, kým ste ne­prešli tak, ako Hos­podin, váš Boh, urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vy­sušil, kým sme ne­prešli,

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 Oznámite svojim synom a po­viete: Iz­rael prešiel ten­to Jor­dán po suchu,

Evanjelický

22 oznám­te svojim synom: Po suchu prešiel Iz­rael cez ten­to Jor­dán.

Ekumenický

22 po­vedz­te svojim synom: Tu prešiel Iz­rael po suchu cez Jor­dán.

Bible21

22 poučí­te je: ‚Iz­rael tu přešel Jordán po suchu.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček