EkumenickýJózua4,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 4:20

Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordána, po­stavil Jozua v Gilgále.


Verš v kontexte

19 V desiaty deň pr­vého mesiaca ľud vy­šiel z Jordána a utáboril sa v Gilgále, na východ­ných hraniciach Jericha. 20 Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordána, po­stavil Jozua v Gilgále. 21 Po­vedal Iz­raelitom: Keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú ot­cov: Aký výz­nam majú tieto kamene?,

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 A tých dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jor­dána, po­stavil Jozua v Gil­gale.

Evanjelický

20 Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jor­dánu, po­stavil Józua v Gil­gále.

Ekumenický

20 Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordána, po­stavil Jozua v Gilgále.

Bible21

20 Oněch dvanáct ka­menů, které vza­li z Jordánu, vztyčil Jo­zue v Gilgalu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček