EkumenickýJózua4,19

Józua 4:19

V desiaty deň pr­vého mesiaca ľud vy­šiel z Jordána a utáboril sa v Gilgále, na východ­ných hraniciach Jericha.


Verš v kontexte

18 Keď kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, vy­šli z Jordána na súš, voda sa vrátila na svoje mies­to. Tiek­la ako pred­tým a všade vy­stúpila z koryta. 19 V desiaty deň pr­vého mesiaca ľud vy­šiel z Jordána a utáboril sa v Gilgále, na východ­ných hraniciach Jericha. 20 Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordána, po­stavil Jozua v Gilgále.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 A ľud vy­šiel hore z Jor­dána desiateho dňa prvého mesiaca, a táborili v Gil­gale na po­kraji východ­ne od Jericha.

Evanjelický

19 Desiaty deň pr­vého mesiaca ľud vy­stúpil z Jor­dánu a utáboril sa v Gil­gále, na východ­ných hraniciach Jericha.

Ekumenický

19 V desiaty deň pr­vého mesiaca ľud vy­šiel z Jordána a utáboril sa v Gilgále, na východ­ných hraniciach Jericha.

Bible21

19 Lid vy­stou­pil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utá­bořil se v Gilgalu u východního okraje Je­ri­cha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček