EkumenickýJózua3,17

Józua 3:17

Vtedy kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, sa pev­ne po­stavili na súši upro­stred Jor­dána a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.


Verš v kontexte

15 Keď tí, čo nies­li ar­chu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí nies­li ar­chu, vstúpili pri brehu do vody — Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko —, 16 za­stavila sa voda tečúca zhora a po­stavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mes­te Ádam, ktoré je pri Car­táne. Voda, čo tiek­la smerom k moru Arába — k Soľnému moru — od­tiek­la a ľud prešiel riečis­kom na­proti Jerichu. 17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, sa pev­ne po­stavili na súši upro­stred Jor­dána a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, stáli na suchu pro­stred Jor­dána nehýbajúc sa, a celý Iz­rael, všet­ci išli po suchu, do­kiaľ ne­prešiel cez Jor­dán celý národ.

Evanjelický

17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej, pev­ne za­stali na súši upro­stred Jor­dánu a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

Ekumenický

17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, sa pev­ne po­stavili na súši upro­stred Jor­dána a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

Bible21

17 Kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy stá­li ne­po­hnutě na su­ché zemi upro­střed Jordánu, za­tím­co ce­lý Iz­rael pře­cházel po su­chu, dokud ce­lý národ ne­přešel Jordánem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček