EkumenickýJózua24,8

Józua 24:8

Uviedol som vás do krajiny Amorejčanov za Jor­dánom. Keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk. Ob­sadili ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami.


Verš v kontexte

7 Keď volali k Hospodinovi, zo­slal mrákavu medzi vás a Egypťanov. Na Egypťanov pus­til more, ktoré ich zalialo. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste dl­hý čas bývali na púšti. 8 Uviedol som vás do krajiny Amorejčanov za Jor­dánom. Keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk. Ob­sadili ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami. 9 Po­tom po­vs­tal moáb­sky kráľ Balák, syn Cip­pórov, a bojoval proti Iz­raelu. Dal za­volať Beórov­ho syna Bileáma, aby vás pre­klínal.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom som vás do­viedol do zeme Amoreja, ktorý býval za Jor­dánom, a bojovali s vami, ale som ich vydal do vašej ruky, a zau­jali ste ich zem do dedičs­tva, a vy­hladil som ich zp­red vašej tvári.

Evanjelický

8 Vo­viedol som vás do krajiny Amorej­cov, ktorí bývali za Jor­dánom; keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk, za­brali ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami.

Ekumenický

8 Uviedol som vás do krajiny Amorejčanov za Jor­dánom. Keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk. Ob­sadili ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami.

Bible21

8 jsem vás přive­dl do země Emo­rej­ců, byd­lících v Za­jordání. Bo­jova­li s vá­mi, ale vy­dal jsem je do vašich ru­kou; ob­sa­di­li jste je­jich zem a já jsem je před vá­mi vy­hla­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček