EkumenickýJózua24,32

Józua 24:32

Jozefove kos­ti, ktoré Iz­raeliti prinies­li z Egypta, po­chovali v Sícheme na po­zem­ku, ktorý kúpil Jákob od Síchemov­ho otca Chamóra za sto kesít. Po­zemok zdedili Jozefovi synovia.


Verš v kontexte

31 Iz­rael slúžil Hos­podinovi, kým žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozuu a po­znali všet­ky Hos­podinove skut­ky, ktoré vy­konal pre Iz­rael. 32 Jozefove kos­ti, ktoré Iz­raeliti prinies­li z Egypta, po­chovali v Sícheme na po­zem­ku, ktorý kúpil Jákob od Síchemov­ho otca Chamóra za sto kesít. Po­zemok zdedili Jozefovi synovia. 33 Keď zo­mrel Áronov syn Eleazár, po­chovali ho v Gibei, mes­te jeho syna Pin­chása, ktoré do­stal na Ef­rajim­skom po­horí.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

32 A kos­ti Jozefove, ktoré donies­li synovia Iz­raelovi hore z Egyp­ta, po­chovali v Sícheme, na diele poľa, ktoré bol kúpil Jakob od synov Chamora, otca Síchemov­ho, za sto kesít, a boly synom Jozefovým do dedičs­tva.

Evanjelický

32 Jozefove kos­ti, ktoré Iz­rael­ci donies­li z Egyp­ta, po­chovali v Sícheme, na po­zem­ku, ktorý Jákob kúpil od synov Síchemov­ho otca Chámóra za sto kesít. Ten sa stal dedičs­tvom synov Jozefových.

Ekumenický

32 Jozefove kos­ti, ktoré Iz­raeliti prinies­li z Egypta, po­chovali v Sícheme na po­zem­ku, ktorý kúpil Jákob od Síchemov­ho otca Chamóra za sto kesít. Po­zemok zdedili Jozefovi synovia.

Bible21

32 Josefovy kosti, jež synové Iz­rae­le při­nes­li z Egyp­ta, po­hř­bi­li v Še­che­mu na tom dílu po­le, který Jákob kou­pil za sto min­cí od synů Še­che­mova otce Cha­mo­ra. Spoči­nuly tedy v dě­dictví Josefových synů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček