EkumenickýJózua24,30

Józua 24:30

Po­chovali ho na území jeho dedičného vlast­níc­tva v Timnat-Serachu na Ef­rajim­skom po­horí sever­ne od vr­chu Gaaš.


Verš v kontexte

29 Po tých­to udalos­tiach zo­mrel Jozua, syn Núna, služob­ník Hos­podina. Mal stodesať rokov. 30 Po­chovali ho na území jeho dedičného vlast­níc­tva v Timnat-Serachu na Ef­rajim­skom po­horí sever­ne od vr­chu Gaaš. 31 Iz­rael slúžil Hos­podinovi, kým žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozuu a po­znali všet­ky Hos­podinove skut­ky, ktoré vy­konal pre Iz­rael.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

30 A po­chovali ho na území jeho dedičs­tva v Tim­nat-sérachu, ktoré je na vr­chu Ef­rai­movom od severa vr­chu Gáš.

Evanjelický

30 Po­chovali ho na území jeho dedičného vlast­níc­tva v Tim­nat-Serachu na Ef­rajim­skom po­horí, sever­ne od vr­chu Gáaš.

Ekumenický

30 Po­chovali ho na území jeho dedičného vlast­níc­tva v Timnat-Serachu na Ef­rajim­skom po­horí sever­ne od vr­chu Gaaš.

Bible21

30 Po­hř­bi­li ho na jeho dě­dičném území v Tim­nat-se­ra­chu v Efraim­ských horách se­verně od hory Gaaš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček