EkumenickýJózua24,29

Józua 24:29

Po tých­to udalos­tiach zo­mrel Jozua, syn Núna, služob­ník Hos­podina. Mal stodesať rokov.


Verš v kontexte

28 Po­tom Jozua pre­pus­til ľud do jeho dedičného vlast­níc­tva. 29 Po tých­to udalos­tiach zo­mrel Jozua, syn Núna, služob­ník Hos­podina. Mal stodesať rokov. 30 Po­chovali ho na území jeho dedičného vlast­níc­tva v Timnat-Serachu na Ef­rajim­skom po­horí sever­ne od vr­chu Gaaš.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

29 A stalo sa po tých­to veciach, že zo­mrel Jozua, syn Núnov, služob­ník Hos­podinov, majúc sto desať rokov.

Evanjelický

29 Po tých­to udalos­tiach zo­mrel Józua, syn Núnov, služob­ník Hos­podinov, keď mal stodesať rokov.

Ekumenický

29 Po tých­to udalos­tiach zo­mrel Jozua, syn Núna, služob­ník Hos­podina. Mal stodesať rokov.

Bible21

29 Po těch­to udá­los­tech Jo­zue, syn Nunův, služebník Hos­po­dinův, zemřel. Bylo mu sto deset let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček