EkumenickýJózua24,27

Józua 24:27

Jozua po­vedal všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude sved­kom proti nám, lebo počul všet­ky reči, ktoré nám po­vedal Hos­podin, a bude sved­kom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

26 Jozua na­písal všet­ky tieto slová do knihy Hos­podinov­ho zákona. Po­tom vzal veľký kameň a po­stavil ho pod dub pri po­svät­nom mies­te Hos­podina. 27 Jozua po­vedal všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude sved­kom proti nám, lebo počul všet­ky reči, ktoré nám po­vedal Hos­podin, a bude sved­kom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha. 28 Po­tom Jozua pre­pus­til ľud do jeho dedičného vlast­níc­tva.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

27 A Jozua riekol všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude svedoc­tvom proti vám, lebo on počul všet­ky reči Hos­podinove, ktoré hovoril s na­mi, a bude svedoc­tvom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha.

Evanjelický

27 Po­tom Józua po­vedal všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude sved­kom proti nám, lebo počul všet­ky reči, ktoré nám hovoril Hos­podin, a bude sved­kom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha.

Ekumenický

27 Jozua po­vedal všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude sved­kom proti nám, lebo počul všet­ky reči, ktoré nám po­vedal Hos­podin, a bude sved­kom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha.

Bible21

27 „Hle, ten­to ká­men nám bude svědkem,“ ře­kl Jo­zue vše­mu li­du, „ne­boť slyšel všech­na slova, která nám ře­kl Hos­po­din. Bude vám svědkem, abys­te ne­kla­ma­li svého Boha.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček