EkumenickýJózua24,21

Józua 24:21

Ľud však od­vetil Jozu­ovi: Nie! My budeme slúžiť Hos­podinovi!


Verš v kontexte

20 Ak opus­títe Hos­podina a budete slúžiť iným bohom, od­vráti sa a bude s vami zle za­ob­chádzať, zničí vás, hoci pred­tým s vami za­ob­chádzal dob­re. 21 Ľud však od­vetil Jozu­ovi: Nie! My budeme slúžiť Hos­podinovi! 22 Jozua po­vedal ľudu: Vzájom­ne ste si sved­kami, že ste si vy­volili Hos­podina, aby ste mu slúžili. Oni od­povedali: Sme sved­kami.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

21 A ľud po­vedal Jozu­ovi: Nie tak, ale Hos­podinovi budeme slúžiť.

Evanjelický

21 Ľud však od­vetil Józu­ovi: Nie! My budeme slúžiť Hos­podinovi.

Ekumenický

21 Ľud však od­vetil Jozu­ovi: Nie! My budeme slúžiť Hos­podinovi!

Bible21

21 „Niko­li. Bu­de­me sloužit Hospodinu!“ od­po­věděl lid Jo­zuovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček