EkumenickýJózua24,20

Józua 24:20

Ak opus­títe Hos­podina a budete slúžiť iným bohom, od­vráti sa a bude s vami zle za­ob­chádzať, zničí vás, hoci pred­tým s vami za­ob­chádzal dob­re.


Verš v kontexte

19 Vtedy po­vedal Jozua ľudu: Ne­môžete slúžiť Hos­podinovi, lebo on je svätý Boh, žiar­livý Boh, ktorý vám ne­od­pus­tí prie­stup­ky a hriechy. 20 Ak opus­títe Hos­podina a budete slúžiť iným bohom, od­vráti sa a bude s vami zle za­ob­chádzať, zničí vás, hoci pred­tým s vami za­ob­chádzal dob­re. 21 Ľud však od­vetil Jozu­ovi: Nie! My budeme slúžiť Hos­podinovi!

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

20 Keď opus­títe Hos­podina a budete slúžiť cudzím bohom, ob­ráti sa a učiní vám zle a zničí vás, kým vám prv činil dob­re.

Evanjelický

20 Ak opus­títe Hos­podina a budete slúžiť cudzím bohom, od­vráti sa, zle bude na­kladať s vami a zničí vás, hoci pred­tým s vami dob­re na­kladal.

Ekumenický

20 Ak opus­títe Hos­podina a budete slúžiť iným bohom, od­vráti sa a bude s vami zle za­ob­chádzať, zničí vás, hoci pred­tým s vami za­ob­chádzal dob­re.

Bible21

20 Jest­liže Hos­po­di­na opustí­te a bu­dete sloužit cizím bo­hům, ob­rátí se a naloží s vá­mi zle. Skon­cuje s vá­mi tak, jako vám před­tím pro­kazoval dobro.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček