EkumenickýJózua24,2

Józua 24:2

Jozua po­vedal všet­kému ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Vaši ot­covia, Terach, otec Ab­rahámov a Náchorov, kedysi bývali za Veľriekou a slúžili iným bohom.


Verš v kontexte

1 Jozua zhromaždil všet­ky kmene do Síchemu. Po­volal starších a predákov, sud­cov a správ­cov Iz­raela. Keď sa po­stavili pred Boha, 2 Jozua po­vedal všet­kému ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Vaši ot­covia, Terach, otec Ab­rahámov a Náchorov, kedysi bývali za Veľriekou a slúžili iným bohom. 3 Ja som však vy­viedol vášho otca Ab­raháma spoza Veľrieky a pre­viedol som ho celým Kanaánom, rozm­nožil som jeho po­tom­stvo a dal som mu syna Izáka.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

2 A Jozua riekol všet­kému ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Tam za riekou bývali vaši ot­covia od pradáv­na, Térach, otec Ab­rahámov a otec Náchorov, a slúžili iným bohom.

Evanjelický

2 pre­hovoril Józua ku všet­kému ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Vaši ot­covia, Terach, otec Ab­rahámov a Náchórov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom.

Ekumenický

2 Jozua po­vedal všet­kému ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Vaši ot­covia, Terach, otec Ab­rahámov a Náchorov, kedysi bývali za Veľriekou a slúžili iným bohom.

Bible21

2 Jo­zue pro­mlu­vil ke vše­mu li­du: „Tak praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le: ‚Vaši před­kové, jako Te­rach, otec Abrahamův a Náchorův, byd­le­li od pradáv­na za ře­kou Eufrat, kde slouži­li cizím bo­hům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček