EkumenickýJózua24,19

Józua 24:19

Vtedy po­vedal Jozua ľudu: Ne­môžete slúžiť Hos­podinovi, lebo on je svätý Boh, žiar­livý Boh, ktorý vám ne­od­pus­tí prie­stup­ky a hriechy.


Verš v kontexte

18 Hos­podin vy­hnal spred nás všet­ky národy i Amorejčanov, ktorí bývali v tejto krajine, pred na­mi. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo on je náš Boh. 19 Vtedy po­vedal Jozua ľudu: Ne­môžete slúžiť Hos­podinovi, lebo on je svätý Boh, žiar­livý Boh, ktorý vám ne­od­pus­tí prie­stup­ky a hriechy. 20 Ak opus­títe Hos­podina a budete slúžiť iným bohom, od­vráti sa a bude s vami zle za­ob­chádzať, zničí vás, hoci pred­tým s vami za­ob­chádzal dob­re.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale Jozua riekol ľudu: Nebudete môcť slúžiť Hos­podinovi, lebo on je presvätý Bôh, je sil­ný Bôh žiar­livý, ne­od­pus­tí vašich pre­vinení a vašich hriechov.

Evanjelický

19 Tu po­vedal Józua ľudu: Ne­môžete slúžiť Hos­podinovi, lebo On je svätý Boh, hor­liaci Boh; ne­od­pus­tí vám prie­stup­ky a hriechy.

Ekumenický

19 Vtedy po­vedal Jozua ľudu: Ne­môžete slúžiť Hos­podinovi, lebo on je svätý Boh, žiar­livý Boh, ktorý vám ne­od­pus­tí prie­stup­ky a hriechy.

Bible21

19 Ale Jo­zue lidu ře­kl: „Ne­bu­dete moci sloužit Hos­po­di­nu; vž­dyť je to svatý Bůh. Je to žár­livý Bůh; ne­s­ne­se vaše pro­vinění a hří­chy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček