EkumenickýJózua24,18

Józua 24:18

Hos­podin vy­hnal spred nás všet­ky národy i Amorejčanov, ktorí bývali v tejto krajine, pred na­mi. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo on je náš Boh.


Verš v kontexte

17 Hos­podin je náš Boh. On vy­viedol nás a našich ot­cov z Egypta, z domu ot­roc­tva. Pred našimi očami urobil veľké znamenia a chránil nás po celej ces­te, ktorou sme šli, i medzi všet­kými národ­mi, cez ktoré sme pre­chádzali. 18 Hos­podin vy­hnal spred nás všet­ky národy i Amorejčanov, ktorí bývali v tejto krajine, pred na­mi. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo on je náš Boh. 19 Vtedy po­vedal Jozua ľudu: Ne­môžete slúžiť Hos­podinovi, lebo on je svätý Boh, žiar­livý Boh, ktorý vám ne­od­pus­tí prie­stup­ky a hriechy.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

18 A Hos­podin za­hnal všet­ky tie národy, aj Amoreja, ktorý býval v zemi, zp­red našej tvári. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo on je náš Bôh.

Evanjelický

18 Hos­podin za­hnal spred nás všet­ky národy, aj Amorej­cov, ktorí bývali v krajine pred na­mi. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo On je náš Boh.

Ekumenický

18 Hos­podin vy­hnal spred nás všet­ky národy i Amorejčanov, ktorí bývali v tejto krajine, pred na­mi. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo on je náš Boh.

Bible21

18 Hos­po­din před ná­mi vy­hnal Emo­rej­ce a všech­ny ty náro­dy, které byd­le­li v ze­mi. I my tedy bu­de­me sloužit Hos­po­di­nu – vž­dyť on je náš Bůh!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček